Velkommen!
Registrer deg som ny bruker
Bruk minimum åtte tegn, gjerne med blanding av bokstaver og tall
Ordre detaljer
Abonnement Porten.no mnd
Abonnement Porten.no mnd

Informasjonskapsler/Cookies

Når du bruker våre tjenester lagres informasjonskapsler (“cookies”) og annen data lokalt på din enhet. Dette er filer som lagres i din nettleser og som kan leses av våre tjenester. Informasjonskapsler og annen lokal lagring brukes for å huske innstillinger og tilpasninger du har gjort i tjenesten, samt for å gi deg relevant informasjon når du besøker nettstedet vårt. Informasjonskapsler brukes også for å måle trafikken på våre nettsider.

Lukk

Vilkår og bruksbetingelser

Innledning

Porten.no blir driftet av Publishlab. Disse vilkårene og betingelsene
regulerer din bruk av Porten.no's påloggingssystem.

Din avtalepart er Porten AS (Org nummer 977 051 169 mva), Postboks 92,
6884 Øvre Årdal, heretter Porten.no.

Brukerkonto

Din brukerkonto er personlig, og du er selv ansvarlig for å holde brukernavn
og passord sikkert oppbevart. Du vil være ansvarlig for alle bestillinger
foretatt med din brukerkonto hos oss.

Abonnement

Produkter
Abonnementprodukter Porten.no tilbyr som faller under disse betingelsene er:

Innlogging og brukeropplysninger
Tilgang til lukkede tjenester hos Porten.no som krever betalinger, krever
innlogging og en registrering av brukerkonto. Porten.no vil samle inn
informasjon om betalingshistorikk fra tjenester solgt av Porten.no.
Porten.no vil behandle personopplysninger i henhold til gjeldende lover og regler.

For de som allerede har registrert en konto hos oss, vil vi i noen tilfeller kreve
ekstra informasjon for å få tilgang til våre abonnement. Eksempel på slik
informasjon er personalia, kredittkort og utløpsdato.

For å få tilgang til våre abonnement må du ha fylt 15 år. Informasjonen du
legger inn må være korrekt. Ved bytte av kort, adresse eller andre endringer
på profilen, er du selv ansvarlig for å holde informasjonen hos oss oppdatert.

Oppsigelse
Et abonnement løper til du selv sier det opp. Det vil løpe ut etter den
perioden du sier opp i. Det er ingen bindingstid på abonnementet.

Du sier opp abonnementet selv på «Min Side» eller du kan henvende deg til
vårt kundesenter på pluss@porten.no.

Dersom betalingen for tjenesten opphører, vil tilgangen til tjenesten opphøre
umiddelbart. Tilgangen startes igjen dersom ny betaling er gjennomført.

Du har 14 dagers angrerett på avtalen fra du mottar angrerettskjema og
bekreftelse på bestilling av tjenesten. Merk at det gjelder dersom du ikke har
tatt tjenestene i bruk. Bruk av angrerett må stilles til pluss@porten.no.
Periode løper fra dagen abonnementet ble tegnet og frem til det har løpt ut
uavhengig av om det er tatt i bruk eller ikke. Det gis ingen refusjon for
abonnement som ikke er tatt i bruk eller ikke brukes.

Priser og betaling
Porten AS forbeholder seg retten til å endre priser med 14 dagers varsel.
Varsel kan sendes på SMS og/eller e-post. Her brukes informasjonen fra Min
Konto.

Porten AS forbeholder seg retten til å endre eller å legge ned tjenester når
som helst.

Ved kjøp av kombinasjonsprodukter eller kjøp på rabatterte priser, vil
Porten.no justere prisen automatisk dersom forutsetningen for de rabatterte
prisene faller bort.

Det er Porten.no's betalingspartnere som er ansvarlig for
kredittkortinformasjon og transaksjonene. Transaksjonene foregår trygt og
sikkert, og alle betalingspartnere benytter kryptering (SSL) ved utførelse av
transaksjonen. Kortinformasjonen vil ikke bli utlevert til tredjepart. Det påløper
ikke noen andre kostnader fra Porten.no enn det som fremkommer tydelig
ved kjøpet.

Reklamasjon
Ved reklamasjon skal henvendelsen rettes så raskt som mulig og senest
innen to måneder til kundeservice, pluss@porten.no. Porten.no har da ansvar
for retting og utbedring av feil. Dersom retting og utbedring ikke skjer innen
rimelig tid, kan du kreve å få forlenget avtaleperioden tilsvarende lengden på
utfallet.

Erstatningsansvaret gjelder kun ved forbrukerkjøp, med mindre feilen er
forsettelig fra Porten.no's side.

Feil og mangler som skyldes streik, lockout eller andre force majeure utenfor
Porten.no sin kontroll, gir ikke krav på erstatning.

Varighet og oppsigelse
Avtalen er løpende og løper til en part sier opp avtalen. En oppsigelse av
avtalen skal skje skriftlig til kundesenteret (pluss@porten.no) eller avsluttes
på ”Min Side”.

Ved misbruk eller mistanke om misbruk av tjenesten eller vilkårene for bruk,
kan Porten.no umiddelbart og uten varsel midlertidig stenge eller avslutte
abonnementet.

Angrerett
Du vil motta angrerettsskjema per e-post. Angrerettsskjema gir deg
opplysninger om angrerettsloven, blant annet vilkårene og framgangsmåten
for, samt virkningene av å benytte angreretten. Angreretten gjelder kun ved
private kjøp.

Endring av vilkår
Porten.no kan endre vilkår for bruk med 14 dagers varsel. Her benyttes e-
post og/eller SMS til kontaktinformasjon som er ført opp under ”Min Side”.

Bruk av tjenesten
Et abonnement er til personlig bruk med mindre annet er avtalt. Det er ikke
tillat å videreformidle eller tilgjengeliggjøre stoff fra porten.no. Alt materiale
porten.no er beskyttet av gjeldende regler og lover om opphavsrett.
Utskrift til personlig bruk er tillatt.

Tjenesten forutsetter at cookies er slått på. Uten cookies kan deler av eller
hele tjenesten bli utilgjengelig.

Generelle vilkår
Porten.no's produkter er tilgjengelige på Internett, og bruk forutsetter tilgang
til Internett med egnet enhet for å kunne bruke tjenesten. Porten.no påtar seg
ikke noe ansvar for brukerens utstyr, nettilgang eller mulighet til å lese
tjenesten.

Porten.no forbeholder seg retten til å lagre informasjon om bruksvaner på
sine nettsider.

Porten.no forbeholder seg retten til å sende ut nyhetsbrev via e-post til sine
registrerte brukere. Brukeren kan selv skru av dette under sine innstillinger.

Personvern
Les om vår personvernpraksis her.

Verneting
Denne avtale reguleres av norsk rett. Eventuelle konflikter skal søkes løst
gjennom forhandlinger. Om partene ikke oppnår minnelige løsninger, skal
Sogn tingrett forelegges konflikten til avgjørelse.

Kundeservice
Alle henvendelser til kundeservice rettes til pluss@porten.no.

Firmainformasjon

Porten AS
Farnesvegen 3
Postboks 92
6884 Øvre Årdal
Org nummer 997 051 169

Lukk